ΑΡΘΡΟ ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ( 20-03-2019)

Η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’ μέσα στο σημερινό Πολιτικό περιβάλλον

Του Παύλου Γ. Μαρκάκη

π. Βουλευτή Μαγνησίας

Υπεύθυνος της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ’’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές τόσο περισσότερο βομβαρδίζεται το κοινωνικό σύνολοαπό το λεγόμενο ‘’σύστημα’’, με όλα τα μέσα που διαθέτει και  προσπαθεί να χειραγωγήσεικαι να κατευθύνει την πολιτική  επιλογή των ψηφοφόρων.

Αυτό είναι εμφανές κατ’ αρχάς στηνέντυπηενημέρωση. Αλλά εκεί, για να είμαστε αντικειμενικοί, υπάρχει η ελεύθερη βούληση του ψηφοφόρου να αγοράσει την εφημερίδα της επιλογής του, επομένωςθα έλεγα, ότι ο ίδιος ο ψηφοφόρος αναζητάει  το άλλοθι για να δικαιολογήσει στο μυαλο του την ψήφο του, άρα ο επηρεασμός είναι συνειδήτος.

Η πρόκληση αρχίζει να γίνεται ενοχλητική στα τηλεοπτικά κανάλιαπανελλαδικής εμβελείας, γιατί ο αριθμός τους πλέον είναι περιορισμένος και αν αναφερθούμε και στο κρατικόκανάλι η προσπάθειαπροπαγάνδαςφτάνειστα όρια της καθεστωτικής αντίληψης.

Φυσικά οι πολιτικές εκπομπές και συζητήσεις  στα μέσα αυτά εκμεταλλεύονται την επιθυμία των πολιτών να ενημερωθούν αντικειμενικά για τις ενέργειες των πολιτικών κομμάτων και για τις προτάσεις τους, σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας ή θεμάτων   Εθνικού ενδιαφέροντος.

Αντίλοιπόν για μια αντικειμενικήενημέρωση βλέπουμε σειρά δημοσιογράφων που έχουν μια ξεκάθαρη κομματική στόχευση είτε γιατί δουλεύουν σε κομματική εφημερίδα είτε σε κομματικό κανάλι είτε είναι γραφείο τύπου κάποιου κόμματος.

Αυτοί λοιπόν στην ουσία είναι ‘’κομματικοί υπάλληλοι’’ και ως τέτοιοι πρέπει να παρουσιάζονται στις διάφορες πολιτικές συζητήσεις και όχι με τον ψευδεπίγραφο υπότιτλο του ΄΄Δημοσιογράφου’’.

Μερικοί μάλιστα έχουν το θράσος να παρουσιάζονται και σαν δημοσιογράφοι της κρατικής ΕΡΤ  και να κάνουν κομματική προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ !!

Φυσικά όλοι αυτοί, που θέλουν να μας περνούν σαν μειωμένης αντίληψηςψηφοφόρους,φέρνουντο αντίθετοαποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν ή για τον λόγο που πληρώνονται από τα αφεντικά τους.

Τα μέσα όμως, που είναι στα όρια του ανεξέλεγκτου, είναι τα λεγόμεναμέσακοινωνικήςδικτύωσης. Αλλά και σε αυτά οι ψηφοφόροιοφείλουν να είναι υποψιασμένοι από τις αναρτήσεις, τις τοποθετήσεις,  τις κατηγορίες ακόμη καιγια τα σχόλια που ακολουθούν.

Υπάρχουνsiteπου είναι δομημένα και οικονομικάστηριζόμενα από κόμματά . Όσαέχουν το όνομα του κόμματος που στηρίζουν είναι ξεκάθαρος ο χαρακτήρας τους. Όσα όμως έχουντίτλουςαπροσδιόριστους,κρύβουνακόμη και στις επώνυμεςαναρτήσεις τους προπαγανδιστικόχαρακτήρα.

Το χειρότερο όμως είναι όταν δεν διαφημίζουν τον εργοδότη τους αλλάενδιαφέρονταιπερισσότερονα συκοφαντήσουν τον αντίπαλο.

Το τελευταίοδιάστημα μάλισταεμφανίζονταιπεριπτώσειςκαθύβρισης και απαξίωσηςστοχευμένωνπαρατάξεων  ή κομμάτωναπό ‘’πληρωμέναπιστόλια’’ που ενδιαφέρονταιγενικά να ελέγξουνμεγαλύτεροφάσμα τηςπολιτικήςδραστηριότητας ώστε να εμποδίσουντηνεκπροσώπηση σχηματισμώνστην επόμενηΒουλή ή Ευρωβουλή.

Δυστυχώς σε αυτό το παιχνίδιέχει μπει και ο ‘’διεθνήςπαράγοντας’’ ή και επιχειρηματίες, που θέλουν να καθοδηγήσουν την πολιτικήζωή της χώρας μας, για δικούς τους μεγάλουμεγέθουςοικονομικούςσκοπούς.

Ο σκοπός της καταγραφήςαυτών των γεγονότων είναι γιατί τον τελευταίοκαιρό το διαπιστώνω και είναι ορατή η προσπάθεια που καταβάλλεταιαπό όλους τους παραπάνωπαράγοντες να στραφούνεναντίον της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ’’, σε ένα κόμμα που εντάχθηκα πριντρίαχρόνια,  παρακολουθώ και  ενστερνίζομαι τις απόψεις του και είμαιδιατεθειμένος να συμμετέχωμέσα από τα ψηφοδέλτιά του στις επόμενεςεκλογές.

Τα πρώταχρόνιακανένας, από το λεγόμενο ‘’σύστημα’’, δεν έδινεσημασία στην  προσπάθεια του ΚυριάκουΒελόπουλου να δημιουργήσειένα πολιτικόφορέαδιαφορετικό από όσουςεκπροσωπούνταισήμερα στην Βουλή. Το πρόγραμμά του που ήταναποτέλεσμασυλλογικήςεργασίαςεκτυπώθηκε το 2016 και σήμερα είναι αντικείμενοαντιγραφήςαπόψεων και θέσεων και από άλλουςπολιτικούςφορείς που θέλουν να παρουσιάζονται σαν σοβαροί..αλλάβολεύονται και με έτοιμεςπροτάσεις.

Οι συγκεντρώσει του ΚυριάκουΒελόπουλουσε  όλα τις περιοχές και πόλεις της Ελλάδαςμέχρισήμερα,ήτανπάνταεπιτυχημένες κα μαζικές από πλευράςπροσέλευσης  και με αυθόρμητο ενδιαφέρον. Σε αντίθεσημε άλλουςκομματικούςσχηματισμούς  που οι δημιουργοί τους δεν έχουνβγει από το γραφείο τους  και δεν έχουνενδείξεις ότι ακολουθούνται από ψηφοφόρους.

Με την πάροδο του χρόνου σε όλη την χώραδημιουργήθηκανπυρήνες με πολιτικούςεκπροσώπους και υποψήφιους και σήμερα η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’έχειέτοιμουςσυνδυασμούς σε όλη την Επικράτεια.

Όλοιαυτοί οι υποψήφιοιμε την δραστηριότητά τουςπολλαπλασίασαν τηναπήχηση που έχει‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’ στο εκλογικόσώμα.

Έτσισήμερα αυτή η απήχησηκαταγράφεται και στιςόποιαςαξιοπιστίαςδημοσκοπήσεις ανακοινώνονται. Όσο και να καταβάλουνπροσπάθειεςνα στέψουν την προσοχή των εκλογέων στην διαφορά  μεταξύ των πρώτωνκομμάτων  ή στην τυχόναυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, δεν μπορούν να κρύψουν την καταγραφή και την παραδοχή ότι η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’ θα είναιανάμεσαστα 6 κόμματατηςεπόμενηΒουλής.

Αυτή η καταγραφή δείχνει ότιη παρουσία της ΕΛ.ΛΥΣ είναι μια αναγκαιότηταστοσημερινόδιαμορφούμενοπολιτικό γίγνεσθαι και έχειμια δυναμική που το ύψος τουτελικούτης ποσοστούθα το καταγράψουν θετικά οι επόμενεςκάλπες.

Όσολοιπόνμεγαλώνει η απήχησηπου έχει η ΕΛ.ΛΥΣ στηνκοινωνία,τόσομεγαλώνει και ο πόλεμος της συκοφαντίας, των αστήρικτωνχαρακτηρισμών, των ψεύτικωνδιαδόσεων,   για το κόμμα,αλλάκυρίως για τον ΠροέδροΚυριάκοΒελόπουλο.

Ευτυχώςυπάρχει η δυνατότητα της απάντησηςακόμη και στα  πιο ασύστολαψεύδηπου χρησιμοποιείόλο το ‘’σύστημα’’ που περιέγραψα στην αρχή αλλάκυρίως η απάντησηδίνεται από τους ίδιους τους ψηφοφόρουςτου πατριωτικούχώρου, που έχουν επιλέξει να εμπιστευθούν την ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’ και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Το σημαντικό είναι ότι ο χώρος αυτόςδιατρέχει πλέονόλο το πολιτικόφάσμακαιη ένωση αυτή του χώρουεπιτυγχάνεταιαπό την βάση των πολιτώνκαι όχι με ευκαιριακές και καιροσκοπικές‘’συμφωνίεςκορυφής’’ .

Η πολιτική αυτή μάχη που ξεκίνησεείμαισίγουρος ότι θα έχειαίσιοαποτέλεσμα υπερ των πολιτών και μάλιστα σε σύντομοχρονικόδιάστημα .

Επίσηςείμαισίγουρος ότι η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’ θα παίξει σημαντικόρόλο στην πολιτικήζωή της χώρας μας και ο Προέδρος της και οι εκπρόσωποι της θαφροντίσουννα διεκδικήσουν για τους Έλληνες και την πατρίδα μας, ότι όλοιοι προηγούμενοιέχουναπεμπολήσει ή παραχωρήσειχωρίςκανέναόφελοςώστε να καλυτερεύσει η ζωή των Ελλήνων.

 

Βόλος 20/3/2019

 

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

π. Βουλευτής Μαγνησίας