Επιστολη στον Δημαρχο Μπεο για γκαραζ Φιλελληνων (02.11.2015)

Προς

 τον Δήμαρχο Βόλου

κ. Αχιλλέα Μπέο

Κε Δήμαρχε

Από δημοσιεύματα του τύπου πληροφορήθηκα ότι η υπόθεση του γκαράζ Φιλελλήνων έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπο του και μάλιστα ζητεί και αποζημίωση από τον Δήμο Βόλου!!

Κατ αρχάς για την ενημέρωση σας αναφέρω και επισυνάπτω τις επιστολές και ενέργειες που έκανα για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του Δήμου.

  1. Προκάλεσα με επιστολή μου τον έλεγχο των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στις 16.9.2010 η επέμβαση των οποίων έχει  οδηγήσει σε σύνταξη πορίσματος με συμπεράσματα και ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Ελπίζω να  έχει τεθεί σε γνώση σας.
  2. Απέστειλα δυο επιστολές στον τότε Δήμαρχο Σκοτινιώτη για  το περιεχόμενο των οποίων μπορείτε να ενημερωθείτε και στις οποίες επιστολές δεν έλαβα ποτέ απάντηση ούτε  έλαβα γνώσει ενεργειών προς την κατεύθυνση που τότε ζητούσα.

Επειδή συμπεραίνω ότι ο εργολάβος προχώρησε σε διεκδίκηση αποζημίωσης από τον Δείμο Βόλου  για ένα έργο που δεν τελείωσε ποτέ, σας επισημαίνω και διατυπώνω τις απόψεις μου οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με τις απόψεις έγκριτων νομικών  συμβούλων.

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε με την μέθοδο της μελέτης κατασκευής.  Επομένως ο ανάδοχος δεσμεύτηκε ότι θα υλοποίηση σε καθορισμένο διάστημα την μελέτη που ο ίδιος πρότεινε.

Ο Δήμος δεν είχε την υποχρέωση επιμετρήσεων και κοστολόγησης των οποιοδήποτε εργασιών αλλά ανέμενε την παραλαβή ενός ολοκληρωμένου έργου σύμφωνα με την μελέτη.

Επομένως οπουδήποτε κόστος επικαλείται ο ανάδοχος είναι αυθαίρετο και η αδυναμία του να ολοκληρώσει το έργο δεν είναι ευθύνη του Δήμου.

Αντιθέτως ο Δήμος από το Αύγουστο του 2007 που τελείωσε η συμβατική του προθεσμία έπρεπε να έχει στην ιδιοκτησία του ένα ολοκληρωμένε κτίριο και επί πλέον έσοδα 7% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Αν αυτού έδιναν  στον ανάδοχο συνεχείς παρατάσεις και το χειρότερο,  χωρίς να του επιβάλλεται  ποινική ρήτρα, αφού η καθυστέρηση ήταν με υπαιτιότητα του αναδόχου και όχι του Δήμου Βόλου.

Άρα ο Δήμος έχει ζημιωθεί μέχρι σήμερα από χαμένα έσοδα του 7% για οκτώ χρόνια και δεν οφείλει τίποτα στον πρώην  ανάδοχο.

Η μόνη  νόμιμη πρόταση που μπορεί να γίνει σήμερα- κατα την γνώμη μου - είναι να δημοπρατηθεί το έργο με ‘’μελέτη  κατασκευή’’  σαν συνέχεια της υπαρχούσης κατάστασης και να αναδειχθεί νέος εργολάβος  με νέα προσφορά ως προς το τίμημα υπέρ Δήμου, τον χρόνο εκμετάλλευσης και την προθεσμίας περαίωσης.

Παράλληλα ο Δήμος να ζητήσει από τον προηγούμενο ανάδοχο τα διαφυγόντα κέρδη και τη ζημιά που υπέστη του 7 % και από την μη ολοκλήρωση του έργου.

Εννοείται ότι ισχύει η διάθεση μου να περαστώ σαν μάρτυρας υπεράσπισης υπέρ του Δήμου  όπως αυτή την διατύπωσα και στην από 15.11.2012 επιστολή μου στον κ. Σκοτινιώτη.

 

Βόλος 2/11/2015

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

π. Βουλευτής Μαγνησίας