Ερωτ Τσμπρινου (28.02.2006)

  • Κε Πρόεδρε έχουμε κατ επανάληψη αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο
  • Ότι παρακολουθούμε αυστηρά τόσο την Προγραμματική σύμβαση με το ΠΙΟΠ όσο και την Σύμβαση Παραχώρησης με την ΓΕΚ-ΙΩΛΚΟ όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο
  • Πραγματικά όπως ανέφερα στο Δ.Σ στις πολλές συναντήσεις που γίνονται μεταξύ των συμβαλλόμενων και των υπεύθυνων για την τήρηση των συμβάσεων – έγινε και συνάντηση των δικηγόρων του Δ.Β και της ΔΕΜΕΚΑΒ (Παπαγιανιτση – Καραγιωργου) με τους Δικηγόρους και στελέχη της ΓΕΚ –Ιωλκος
  • Εκεί διευκρινίστηκε και διαμηνιθει ότι σε περίπτωση που έχουν πρόθεση να χρησιμοποιήσουν χώρους πέραν αυτών που αναφέρονται στην Σύμβαση αυτό θα γίνει και μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο
  • Πρόκειται κυρίως για πρόσθετους υπαίθριους χώρους για τους οποίους δεν εξεδηλωθη ακόμη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν και έτσι παραμένουμε στην αρχική σύμβαση και επομένως στο αρχικό οικονομικό αντικείμενο
  • Αν υπάρξει πρόθεση αλλαγής των όρων θα ενημερώσουμε πάλι το Δ.Σ