Επερωτηση για τα Σφαγεια (12.09.2008)

Προς τον  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιου

Βόλος 12/09/08

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Κυριάκου Μήτρου

Παύλου Μαρκάκη

Αναστασίου Στρατηγόπουλου

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος κατασκευής του έργου των Σφαγείων «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και σφαγειοτεχνικής υποδομής προϋπολογισμού 600.000 Ε

Κε Πρόεδρε

Από πρόσφατα δημοσιεύματα εφημερίδων αλλά και από αντίστοιχες συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Σφαγείων διεφάνη ότι Επιχείρηση αυτή  εκτελεί έργο ύψους πάνω από 600.000 Ε χωρίς να τηρούνται στο ελάχιστο στοιχειώδης κανόνες Δημοσίων Έργων και διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την διαφάνεια στην διαχείριση Εθνικών πόρων και Κοινοτικών Προγραμμάτων και επιδοτήσεων

Κατ αρχάς πρέπει να γνωρίζετε ότι τα Σφαγεία είναι  Ανώνυμος Εταιρία που συστήθηκε από Δήμους  με συμμετοχή και της ΝΑΜ και άλλων φορέων και θεωρείται Επιχείρηση ΟΤΑ αφού τα νομικά αυτά πρόσωπα των ΟΤΑ διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού Κεφαλαίου

Διέπονται λοιπόν από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  και τους Ν. 890/1979  και Ν. 1069/1980

Το Προεδρικό Διάταγμα 171/1987  λαμβάνοντας υπ όψιν τον Ν 1418/84   καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα έργα των ΟΤΑ – των Συνδέσμων  κλπ –  καθώς και των Επιχειρήσεων ΟΤΑ των Ν. 890/1979 και Ν.1069/1980

Στο Άρθρο 3 παρ 4 του ίδιου Π.Δ 171/87 λέει ότι όπου οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία ως «Διευθύνουσα» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»   είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που τις έχει συστήσει

Κε Πρόεδρε μετά τα παραπάνω

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ ο Δήμαρχος και κάθε αρμόδιος του Δήμου μας

  1. Με ποια μελέτη εκτελείται το παραπάνω έργο και  παρακαλούμε να την προσκομίσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο
  2. Με ποιο τρόπο έγινε η ανάθεση του έργου τόσο μεγάλου ύψους προϋπολογισμού
  3. Πότε έγινε η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή του εργολάβου και που και πότε  δημοσιεύτηκε και δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση
  4. Ποιοι οι  λεπτομερείς όροι του διαγωνισμού
  5. Ποια η Τεχνική Υπηρεσία το επιβλέπει το έργο και ποιον όρισε επιβλέποντα μηχανικό
  6. Να προσκομισθούν  οι λογαριασμοί που πληρώθηκαν
  7. Το συμφωνητικό προέβλεπε  να τελείωση το έργο σε προθεσμία 75 ημερών από τις 17/8/07 και σήμερα  ένα χρόνο μετά το έργο όχι μόνο δεν έχει τελειώσει αλλά απουσιάζει ολόκληρος ο εξοπλισμός του

Κε Πρόεδρε

Είναι εμφανές ότι το έργο που εκτελείται δεν έχει καμία επαφή με  την διαφάνεια και την νομιμότητα που επιβάλετε να διέπουν τα έργα και την διαχείριση δημοτικών χρηματοδοτήσεων

 Το χειρότερο είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και απαιτούνται συμπληρωματικές πιστώσεις και δαπάνες

Το δε τραγικό είναι ότι κινδυνεύει να απενταχθεί από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και να ζητηθούν ευθύνες για τις επιδοτήσεις των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν δεσμευθεί και πιθανόν να έχουν εκταμιευθεί

Βόλος 12/9/09

Οι Επερωτώντες

Κυρ Μήτρου

Παύλος Μαρκάκης

Αναστ. Στρατηγόπουλος