Ο Ελληνισμός είναι Ιδέα και οι Ιδέες είναι ακατανίκητες

Η πατριωτική ανάγκη ήταν, αυτή που έφερε κοντά μία ομάδα ανθρώπων με κοινό τους χαρακτηριστικό την αγάπη για την πατρίδα, την αγάπη για την παράδοση και την δίψα για αλλαγή.

‘’Στις Εθνικές εκλογές ξέφυγε
από τα πλαστά διλήμματα
και τις ανούσιες συνθηματολογίες..’’

Ψήφισε ένα νέο κόμμα που έχει αποδεδειγμένα ρεαλιστικό και άμεσα υλοποιήσιμο πρόγραμμα..

Ψήφησε ‘’Ελληνική Λύση’’ να έχει δυνατή και καθαρή φωνή στην Βουλή

Ψήφησε ‘’Ελληνική Λύση’’ ώστε να μπορεί και η Μαγνησία να έχει κοινοβουλευτική έδρα και να αποκτήσεις πραγματική εκπροσώπηση …

Άλλαξε το υπάρχον σιωπηλό και κομματικά υποταγμένο πολιτικό προσωπικό.


Βάλε σταυρό στον Παύλο Μαρκάκη και ότι στερήθηκε η Μαγνησία τα τελευταία χρόνια θα φρονήσει να υλοποιηθεί…

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» Οικονομία

 

Η Οικονομία της χώρας αποτελεί την κύρια προτεραιότητα μας. Ακριβώς για το λόγο αυτό έχουμε συντάξει ένα πλήρες πρόγραμμα, με κέντρο βάρους τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία, που μπορεί να μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση με δικά μας μέσα. Μόνο με μία αποτελεσματική οικονομία βελτιώνονται η Υγεία, η Παιδεία, η Δικαιοσύνη, η Κοινωνική Πρόνοια και το Ασφαλιστικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» Φορολογικό

 

Η ορθολογική φορολόγηση αποτελεί το θεμέλιο των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Έχουμε σαφείς και ρεαλιστικές προτά­σεις για τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστή­ματος στην χώρα, που θα βοηθήσει παράλληλα στη μείωση της φοροδιαφυγής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» Εξωτερική πολιτική

 

Πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής μας είναι το Εθνικό συμφέρον. Επιθυμούμε μία ελληνοκεντρική εξωτερική πολιτική με ευελιξία, χωρίς δογματισμούς στις γεωπολιτικές και στρατηγικές συμμαχίες και μία σύγχρονη οικονομική διπλωματία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» Μεταναστευτική πολιτική


Από την παράνομη μετανάστευση κινδυνεύει η κοινωνι­κή και η οικονομική συνοχή της χώρας. Οι Έλληνες πρέπει να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και να διαφυλάξουμε τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας. Βασική μας φροντίδα το δημογραφικό που οδηγεί το Έθνος μας στην εξαφάνιση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ